Inzicht in de risico's

Technical Due Diligence

Bij aankoop van vastgoed kan door ons een due diligence rapportage worden verzorgd om op een zorgvuldige wijze de staat van de installaties in een gebouw vast te stellen. Daarbij is het van belang om de belangrijke zaken van de minder belangrijke te onderscheiden en te voorkomen dat er een dik rapport op tafel komt wat veel geld heeft gekost maar weinig oplevert. Echte risico’s met de daaraan verbonden kosten worden door ons in beeld gebracht en kunnen worden samengevoegd met de rapportage op bouwkundig gebied van een daartoe gespecialiseerd bureau. Natuurlijk worden daarbij de aandachtspunten van de opdrachtgever in acht genomen.
Hiermee worden verrassingen achteraf voorkomen en kan een beslissing voor aan- of verkoop van vastgoed met vertrouwen worden genomen.

Sluiten