Meer zekerheid bij beslissingen

Second opinion

Soms heeft u als opdrachtgever behoefte aan de visie van een onafhankelijke derde voordat een beslissing wordt genomen over een kostbaar, omvangrijk of kritisch project.
Galjema kan daarbij alle benodigde beoordelingen doen van aanbestedingsdocumenten zoals tekeningen en bestekken, offerten voor aan te passen of te vervangen installaties, kostenramingen of begrotingen en planning of organisatie van het werk
Met een beperkte investering heeft u dan meer zekerheid bij het nemen van beslissingen of wordt u van handvatten voorzien om te reageren op de voorstellen van een installateur of adviseur.

Sluiten