Hulp bij verschil van mening

Advies bij geschillen

Het komt helaas voor dat installaties na oplevering niet voldoen aan de uitgangspunten van de opdrachtgever. Daarnaast komt het regelmatig voor dat installaties in de loop der tijd gebreken vertonen waarvan niet duidelijk is waar die door worden veroorzaakt. Een en ander met klachten als gevolg die soms jarenlang blijven slepen omdat het ook bij de installateur niet duidelijk is waar de klacht door wordt veroorzaakt.
Galjema helpt om de oorzaak van de klachten te onderzoeken en met voorstellen te komen om de klachten op te lossen of de werking van de installaties tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen.

Ook werken wij in opdracht van “De Rechtspraak” om als onafhankelijk deskundige bij te staan in een geschil op het gebied van installaties. Dat kan betrekking hebben op de werking van installaties maar kan ook gaan over een verschil van mening over de aanleg van een installatie.

Sluiten