Galjema B.V. Technisch Adviesbureau

Wij zijn adviseurs, projectleiders, ontwerpers en tekenaars op het gebied van alle soorten installaties in de gebouwde omgeving.

We ontwerpen en realiseren technische installaties die gemaakt worden voor de toekomst en van een kwaliteit die overeen komt met het beoogde doel.

We gaan op een menselijke, respectvolle en zakelijke wijze met onze klanten en elkaar om.

Menselijk wil zeggen op een schaal waarbij we het individu in zijn waarde laten en de persoon niet onder gaat in de massa.

Respectvol betekent volgens de normen en waarden op een sociale manier.

Zakelijk verstaan we onder: integer, korte lijnen, klantgericht, van het juiste niveau, afspraak is afspraak, duidelijkheid.

Bij ons staat de relatie met de klant en projectpartners centraal, waarbij we streven naar een optimaal gebouwontwerp. De installatietechniek is hierbij geheel afgestemd op de processen en functies van onze klanten.

Naast

ZIJN ONZE SPECIALISATIES

Klimaattechniek

Verlichtingstechniek

Beveiligingstechniek

Revisietekeningen en Documentenbeheer

Onderhoudadvisering